Spawanie zrobotyzowane – współpraca ze spółką-matką Base Group

Spawanie – często określane jako proces 3D: dirty, dusty, dangerous (brudny, zapylony, niebezpieczny) – od zawsze należało do najczęściej robotyzowanych technologii wytwarzania.

Jednym z głównych czynników przemawiających na korzyść robotyzacji procesu spawania jest zwiększenie wydajności produkcji. Realizowane jest ono przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności stanowiska spawalniczego oraz poprawę jakości wykonywanych połączeń. Powtarzalność ruchów robota zmniejsza ryzyko występowania braków wynikających ze zmęczenia oraz, przy poprawnie dobranych parametrach procesu, eliminuje konieczność wykonywania poprawek (szlifowanie spoin, odprysków). Robotyzacja to także zwiększenie kontroli nad parametrami procesu technologicznego.

Zastosowanie robotów przemysłowych w aplikacjach spawalniczych to także oszczędności związane z redukcją kosztów materiałów. Zoptymalizowanie parametrów procesu spawania, w zależności od poziomu jego komplikacji, może prowadzić nawet do 10-20% oszczędności materiałów spawalniczych.

Robotyzacja to również prestiż – czynnik trudno przeliczalny na pieniądze. Robot pracujący na hali maszyn kreuje wizerunek firmy nowoczesnej, idącej z postępem technologicznym.

Główne zalety zrobotyzowanego spawania:

  • Niezawodność i powtarzalność produkcji

Roboty pracują z niezmienną wydajnością w ciągu każdej godziny i każdej zmiany. Wykorzystując roboty zmniejszamy również prawdopodobieństwo występowania pomyłek wynikających ze zmęczenia lub mniejszej sprawności na popołudniowych i nocnych zmianach.

Robot zawsze będzie układał identyczną spoinę w tym samym miejscu. W związku z tym zazwyczaj jest bardzo pomocny przy zwiększeniu jakości i wydajności produkcji. Spawanie ręczne nie gwarantuje bowiem często wystarczającej powtarzalności i jakości spoiny, wskutek czego konieczne jest wykonywanie poprawek. W efekcie tracony jest czas, który mógłby być wykorzystany na zwiększenie wydajności produkcji, wzrastają również koszty.

  • Większa elastyczność produkcji

Jedną z częstych przyczyn decyzji o inwestycji w system zrobotyzowany jest wydajność produkcji, jaką firma może osiągnąć po zastosowaniu robotów, w stosunku do aktualnego stanu przy wykorzystaniu ręcznego lub półautomatycznego procesu spawania. W większości przypadków spawanie przy użyciu robota jest od dwóch do pięciu razy szybsze w stosunku do innych metod. Oznacza to, że w ciągu każdej godziny istnieje potencjalna możliwość uzyskania od dwóch do pięciu razy więcej produktów finalnych – w stosunku do aktualnej produkcji. Nowoczesne stoły i elementy mocujące pozwalają na zamocowanie wielu komponentów jednocześnie, co oznacza, że za pomocą stanowiska zrobotyzowanego można zrealizować również spawanie skomplikowanych kształtów.

Po uzyskaniu nowego kontraktu lub decyzji o rozszerzeniu profilu działalności firmy, roboty bez najmniejszych problemów będą w stanie sprostać nowym, większym oczekiwaniom. Wystarczy jedynie dostosować programy sterujące i można produkować nowy asortyment produktów.

  • Redukcja kosztów szkolenia pracowników

Bardzo trudno jest obecnie znaleźć przeszkolonych pracowników z zakresu spawania. Wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie granic dla pracowników spowodowało gwałtowny odpływ dobrze wyszkolonych specjalistów. W związku z tym wiele firm jest obciążana bardzo wysokimi kosztami pracy by móc utrzymać swoją produkcję. Jednocześnie w celu utrzymania swojej pozycji na rynku musi redukować inne koszty by oferowane produkty były nadal konkurencyjne pod względem ceny i jakości. Jeszcze większym wyzwaniem jest znalezienie pracownika, który będzie nadążał za zmieniającymi się technologiami spawania oraz dodatkowo miał chęć do ciągłego podnoszeniem swoich umiejętności. Część firm poszła w tym aspekcie tak daleko, że organizuje własne szkolenia dla personelu. Wielu przedsiębiorców potwierdzi tezę, że wyszkolenie dobrego spawacza zajmuje przynajmniej 6 miesięcy codziennej pracy.

  • Zwiększenie kontroli procesu spawania

W nowoczesnych robotach oprogramowanie pozwala na lepsze śledzenie samego procesu produkcyjnego. Jednym z przykładów jest monitor procesu spawania, pozwalający na śledzenie i zapis wszystkich parametrów spawania w czasie rzeczywistym. Takie monitorowanie parametrów może być zrealizowane z wykorzystaniem sieci Ethernet i centralnej bazy danych firmy, w której wszystkie te parametry będą zapisywane. Kolejną z możliwych do zastosowania opcji programowych jest funkcja automatycznej korekty błędów, która pozwala na szybki i automatyczny powrót robota do pozycji wyjściowej pozwalający na uniknięcie niepożądanych interferencji z otoczeniem. Mnóstwo skomplikowanych operacji, jak na przykład układanie ściegów zakolowych sprowadza się do wyboru rodzaju przebiegu oraz podaniu jego amplitudy i okresu. Robot automatycznie na bieżąco przelicza trajektorię tak by właściwie wykonać żądane zdanie.

  • Zmniejszenie zużycia materiałów spawalniczych

Inwestycja w zrobotyzowane stanowisko spawania redukuje ilość zbyt grubych spoin, które niejednokrotnie pojawiają się przy ręcznym spawaniu. Spawacz przeważnie tworzy pewien margines bezpieczeństwa w odniesieniu do każdego spawu, który wykonuje, dlatego zazwyczaj zużywa większą ilość materiałów spawalniczych, niż jest to faktycznie potrzebne. Dodatkowo wykonuje ścieg dłużej, niż jest to konieczne. Robot jest znacznie bardziej precyzyjny. Czynności wykonywane przez robota zwykle generują mniej odprysków i mniejsze ilości odpadów materiałów spawalniczych, co dodatkowo zmniejsza koszty pracy związane np. ze szlifowaniem spawów w celu osiągnięcia ich finalnego wyglądu.