Spawanie konstrukcji aluminiowych

Spawanie aluminium to nasza kluczowa kompetencja. Jakość wyrobu końcowego bezpośrednio zależy od wykonania spawów, dlatego Wartmann Base spełnia pełne wymagania jakości.

Wykonanie konstrukcji zgodnie ze standardem uzależniamy od zapewnienie nadzoru spawalniczego już od fazy planowania, poprzez fazę dobru materiałów, aż do końca fazy wytwarzania konstrukcji. Kontrola sprawowana jest przez Międzynarodowych Inżynierów Spawalników oraz Inspektorów Kontroli Jakości.

Konstrukcje zgodnie z jakością PN EN ISO 3834-2

Wdrożyliśmy system zapewniający jakość usług spawalniczych w oparciu o PN EN ISO 3834-2. System obejmuje każdą komórkę organizacyjną Wartmann Base, która jest powiązana z produkcją spawanych konstrukcji aluminiowych. Na potwierdzenie spełniania wymagań, system został certyfikowany. Certyfikat poświadcza, że spawanie aluminium spełnia ISO 3834-2.

konstrukcje z aluminium spawanie aluminium spawanie konstrukcji z aluminium spawanie aluminium

 

Spawanie zgodne z jakością 3834-2 tworzy podstawę dla wykonywania konstrukcji zgodnych z innymi normami, takimi jak: PN EN 15085-2 czy PN EN 1090-3.

PN EN 15085 – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Procesy spawalnicze zgodne z jakością 3834-2 tworzą podstawę dla wykonywania konstrukcji zgodnych z PN EN 15085.

Wartmann Base jako wykonawca konstrukcji pojazdów szynowych i ich części zapewnia jakość spawania według normy PN EN 15085. Certyfikat jakości PN EN 15085 potwierdza spełnienie wymagań obowiązujących przy spawaniu w kolejnictwie. Spawanie dla przemysłu kolejowego w Wartmann Base realizowane jest w zgodności z normą PN EN 15085 na poziomie klasy CL1.

W przemyśle kolejowym Wartmann Base świadczy usługę wykonania:

  • metalowych ścianek działowych,
  • ścian i drzwi pojazdów szynowych,
  • ram nośnych części wewnętrznych,
  • kabin maszynisty,
  • skrzynek wyposażenia,
  • oraz pozostałych części pojazdów szynowych.

PN EN 1090-3 – Spawanie konstrukcji aluminiowych

Wartmann Base jako wykonawca konstrukcji z aluminium i stopów aluminium posiada certyfikat uprawniający do realizacji według PN EN 1090-3. Certyfikat poświadcza, że Zakładowa Kontrola Produkcji zachowuje standard wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium.  Wykorzystujemy nasze kwalifikacje oraz środki, aby zapewnić Państwu wykonanie konstrukcji zgodnie ze standardem normy PN EN 1090-3 w klasie EXC3.

 

Procesy nadzorowane przez Międzynarodowych Inżynierów Spawalników oraz Inspektorów Kontroli Jakości.

W skład zespołu Wartmann Base wchodzą wykwalifikowani i doświadczeni spawacze, z którymi współpracuje Międzynarodowy Inżynier Spawalnik i Inspektor Kontroli Jakości

Pracownicy są operatorami metod spawania MIG oraz TIG.
– spawanie MIG (131) – w osłonie gazu obojętnego,
– spawanie TIG (141) – przy użyciu nietopliwej elektrody wolframowej.

Zespół pracowników Wartmann Base posiada uprawnienia spawalnicze według norm:
-PN-EN ISO 9606-1 ( PN-EN 287-1),
-PN-EN ISO 9606-2,
-PN EN 1418.

Zakres spawanych materiałów

Aluminium grupa materiałowa 22-23 (Np. 6082, 5083,5754)

 

 

Wykaz kwalifikowanych technologii spawania (WPQR)

Technologie spawania w Wartmann Base są realizowane według posiadanej dokumentacji technologicznej spawania (WPQR).
Zobacz wykaz: Lista WPQR.pdf