Audyty w Wartmann Base. Pozytywne wyniki!

7 lipca 2016

Audyty w Wartmann Base!

Ostatnio w Wartmann Base zostały przeprowadzone audyty. Wyniki audytów są pozytywne, przez co nasza firma świadczy jeszcze więcej certyfikowanych usług.

ISO 3834-2

Audyt poświadczył, że Wartmann Base jest certyfikowanym usługodawcą spawania konstrukcji stalowych ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu kolejowego. Realizacje wykonywane są zgodnie z normą ISO 3834-2.

EN 15085 CL1

Audyt potwierdził przygotowanie naszej produkcji do spawania konstrukcji pojazdów szynowych i ich części zgodnie ze standardem EN 15085 w klasie CL1. Uzyskanie certyfikacji świadczy o najwyższym poziomie wiedzy naszych pracowników oraz spełnianiu najwyższych wymagań wykonania złączy spawanych. Zdobyte uprawnienia pozwalają nam na wykonywanie konstrukcji z aluminium w klasie jakości  CP A do CP D.

EN 1090-3

Kolejny audyt odnosił się do normy PN EN 1090. Audyt potwierdził, że Zakładowa Kontrola Produkcji jest w stanie zachować standard wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium.  Certyfikatem poświadczono, że Wartmann Base ma niezbędne kwalifikacje oraz odpowiednie środki, aby zapewnić wykonania konstrukcji według PN EN 1090-3 (konstrukcje wykonane z aluminium i stopów aluminium) w klasie EXC3.

 

Certyfikaty Wartmann Base